dijous, 10 de març de 2011

L’ÀREA DE LLENGUA I LES TIC (reflexió final)

Des que vaig començar a fer feina a secundària que intent aplicar, cada vegada més, les TIC en la meva pràctica docent. Però, malauradament, els recursos encara no són, ni de lluny, els que necessitam.
Ara bé, des que he començat aquest curs, el fet que de totes les propostes sempre n’haguéssim de posar en pràctica alguna amb l’alumnat m’ha obligat a obviar l’escassesa de recursos i cercar solucions. Així que, una de les primeres coses que destac com a positives del curs és haver fet adornar-me que, en millors o pitjors condicions, tot es pot fer. Al costat d’això, haver tornat a engegar el bloc, que durant el curs passat pràcticament no va funcionar, m’ha engrescat molt.
En segon lloc, i enllaçant amb alguna de les reflexions que ja havia fet, el plantejament que la finalitat última és englobar sempre les quatre habilitats lingüístiques no l’hem de perdre de vista mai. I tampoc que de manera aïllada també s’han de treballar. Em refereix que les TIC signifiquen això i, a més, ho fan possible; cosa que, de vegades, és més difícil de plantejar des d’activitats considerades més tradicionals.
La pràctica amb l’alumnat m’ha demostrat, d’una bada, la seva competència absoluta en tecnologies (un avantatge!); de l’altra, que tot allò que implica treballar el mateix, però trencant la dinàmica de sempre engresca moltíssim. Això em fa pensar que d’ara endavant, i encara que sigui amb un parell de portàtils i el projector, rendibilitzar els recursos proposats des del curs i descobrir-ne més per posar-los en pràctica serà molt possible. Només cal ganes, imaginació, proposar-s’ho i endavant!

dilluns, 7 de març de 2011

Reflexió al voltant de l'activitat feta amb el glogster

He escollit treballar amb el glogster perquè, tenint en compte el temps i els recursos de què disposava, m’ha semblat el més senzill i productiu.
El desenvolupament l’he plantejat per a dues sessions, tot i que 5 dels alumnes encara no han pogut penjar la seva aportació per manca de temps. Així que, entre demà i demà passat completarem el pòster.
Durant la primera sessió (divendres passat, a l’aula d’informàtica) l’alumnat va triar a l’atzar un dels noms seleccionats prèviament per mi; després, tranquil·lament, anava cercant la informació que més convenient trobava: vídeos, textos i imatges relacionats amb la seva escriptora. A mesura que alguns d’ells acabaven, s’acostaven a un dels ordinadors en què practicaven les diverses eines del glogster, a través del meu compte d’usuari. Encara no els he facilitat el compte que els correspon perquè vaig trobar que així també era possible fer l’activitat. Ho tinc com a feina pendent, però.
La segona sessió (avui, a l’aula ordinària) ha consistit únicament en penjar tot allò que havia triat cadascú al pòster per a cada escriptora i de la manera que s’ha preferit. Individualment, i amb només un ordinador (perquè no ha pogut ser d’altra manera), ho han anat afegint i modificant.
És una eina amb la qual intentaré treballar en d’altres ocasions, i facilitaré els comptes d’usuari a l’alumnat, perquè realment s’han sorprès molt positivament del resultat final i de la facilitat de dissenyar el pòster.

Dones de la literatura catalana (glogster 2n ESO A)

diumenge, 6 de març de 2011

Un glogster per al Dia de la dona

Ja hem fet la primera part del procés: hem triat una escriptora i la informació, video i/o imatge o text que volem donar a conèixer. Ara només cal penjar-ho al glogster i fer els canvis que considerem adients. Així que,a la feina!
En acabar-lo el penjarem al bloc i convidarem els amics i amigues, i familiars perquè el vegin.

dimecres, 23 de febrer de 2011

Una wiki trilingüe sobre el Romanticisme

Aquí teniu un exemple del que és treballar amb una Wiki. El tema proposat ha estat el Romanticime vist des de la perspectiva de les tres llengües que treballem els membres de la wiki, la catalana, la castellana i l'anglesa.
Les passes són les següents:
1. Escollir un tema
2. Definir les línies de treball
3.  Redacció de les parts del tema (continguts) a partir de la informació cercada i seleccionada
4. Revisió i publicació

Tot i això, a aquestes passes els precedeix la tria d'un coordinador del grup, per tal d'unificar criteris a partir de les propostes de tots els membres. En el nostre cas, a mesura que s'anaven fent les aportacions, també s'anava configurant l'objectiu de la nostra wiki. No ha estat complicat, de fet els altres temes que sorgiren convè tenir-los en compte. Una vegada triat el tema, inseparable de l'opció de traballar per llengües, per parelles l'hem desenvolupat i publicat. Fins al darrer moment una de les pàgines, la principal, ens ha servit de canal de comunicació, així com també el fòrum del curs.
Bé, fer una wiki ha resultat una activitat molt profitosa. I sense veure'ns ni conèixer-nos els membres. Ara ja sabem com fer que el nostre alumnat en gestioni una.
Visita-la! RomaticismeRomanticismoRomaticism

divendres, 11 de febrer de 2011

Proposta d'activitat de parlar amb vídeo

Seguint amb la meva idea de preparar activitats per commemorar el Vuit de març, a la recerca de poetesses i poemes que, suposadament, faríem per després elaborar el núvol d’etiquetes amb cada poema, afegiria la preparació d’un vídeo en el qual l’alumnat, per parelles alumne-alumna si és possible, explicarien breument la informació extreta de cada poetessa i recitarien(de memòria) els poemes triats, també prèviament. Tenint en compte que al nostre institut disposem de diferents aules amb connexió a Internet, en algun moment del matí del 8 de març es podrien passar simultàniament els vídeos per a tot l’alumnat de l’institut o, únicament, passar-lo  a la sala d’actes durant el pati i la pausa, i convidar l’alumnat que s’acostés. D’aquesta manera al treball de l’habilitat de parlar s’hi uneix la conscienciació de l’alumnat.
Aquí teniu una aproximació del que seria. Imagineu que cada parella d'alumnes se situa davant de la projecció del núvol d'etiquetes  del poema que recita. He pensat en una trobairitz i així comencem pel principi de la història de la literatura.

Reflexió al voltant de l'activitat de conversar

Per treballar la conversa hem posat en pràctica la lectura dramatitzada. Tot i que la base no és un text  elaborat, a manera de guió del qual partir per realitzar el podcast, no deixa de banda la gestió dels torns de paraula i l’organització de la lectura per part de l’alumnat; tenint en compte que s’han de posar d’acord amb el repartiment de papers, preparar bé la lectura, i així enregistrar-la amb seguretat.
Per a mi, ara que en sóc conscient que aquest tipus d’activitat no requereix grans recursos ni esforços i la resposta de l’alumnat ha estat molt positiva, aquesta primera pràctica d’enregistraments precedeix una evolució en aquest sentit. Intentaré incorporar el treball de l’habilitat de conversar i, a poc a poc, acostar-nos a l’espontaneïtat.
L’activitat de Radioteatre ha estat realitzada en tres sessions, realment en la meitat final de cadascuna, el que equival a una sessió i mitja, aproximadament. El fragment que s’ha dramatitzat ja l’havíem treballat prèviament a classe i, per tant, teníem feina avançada. En la primera sessió, un cop proposada l’activitat i distribuït l’alumnat en dos grups, es reparteixen els papers i s’assaja la lectura. En la segona sessió, es destinen un minuts a la preparació i, seguidament es procedeix a l’enregistrament.

dimecres, 9 de febrer de 2011

FEM RADIOTEATRE!

Hem treballat a classe la lectura de l'adaptació d'El mercader de Venècia, de W. Shakespeare, que tenim al llibre i, a més, hem pogut veure'n la versió cinematogràfica. Ens fem a la idea, per tant, de la història completa i la manera de ser i de fer dels personatges que hi apareixen.
Ara és el moment que hi aporteu la vostra versió personal i ho farem a manera de drama radiofònic. Així que repartim papers, creem un narrador i enregistrem!
El nostre Mercader de Venècia (grup 1: Brayan, Anas, Daniel, Azahara, Azael, Yeurin i Sandra) 

El nostre Mercader de Venècia (grup 2: P.Lodeiro, P.López, Jordi, Sara, Milena i Lucas)

dilluns, 31 de gener de 2011

Proposta d’activitat amb el Wordle

He pensat de fer una activitat dedicada al 8 març. Així, els objectius es concreten en conscienciar l’alumnat del significat d’aquest dia i donar a conèixer les dones més representatives de la literatura catalana. Els continguts se centren en la lectura i audició d’una antologia de poemes d’escriptores de tots els temps de la literatura catalana i la recerca d’informació sobre les escriptores triades.
L’activitat està programada per a tres sessions, que s’han de desenvolupar a l’aula d’informàtica o bé mitjançant l’aula mòbil.
En la primera d’elles, cada alumne (o parella d’alumnes) tria una escriptora a l’atzar i en cerca informació per tal de redactar una breu ressenya, a partir d’una graella amb una sèrie d’ítems per tal de guiar la recerca.
En la segona sessió, en primer lloc se’ls indica que han d’accedir al Wordle per tal de realitzar l’activitat que toca. En segon lloc, comencem amb els textos, els escolten diverses vegades i n’han d’extreure les paraules més significatives de cada poema. Un cop extretes comencen les provatures amb el Wordle i les paraules-etiqueta que han extret.
En la tercera sessió han de penjar al bloc la breu informació sobre les escriptores, juntament amb el núvol d’etiquetes elaborat i presentar-lo a la resta de companys.

Reflexió de l’activitat amb el bubbl.us feta amb l’alumnat

L’activitat ha estat programada per a dues sessions, i hem fet servir l’aula mòbil per tal d’accedir a la xarxa des de l’aula ordinària.
Pel que fa als continguts, es relaciona directament amb el treball de la comprensió lectora i els textos expositius i l’expressió oral.
En la primera de les sessions s’indicà a l’alumnat que havia d’entrar al bloc i accedir al Quadern digital, des d’una de les entrades més antigues. Un cop registrats en el quadern havien de triar, per parelles, un dels textos expositius classificadors que es proposen. Un cop triats, els llegiren, els resumiren breument i començaren l’elaboració dels mapes conceptuals, primer al quadern.
Una vegada totes les parelles ja havien llegit el seu text i havien preparat el mapa conceptual, amb el projector se’ls explicà el funcionament del bubbl.us, com s’ha de fer el registre i se’ls mostrà diferents exemples elaborats per la professora.
Seguidament, van fer el registre i començaren a fer proves amb el bubbl.us fins al final de la sessió. Mentrestant, la professora anava revisant els mapes fets als quaderns i suggerint algunes modificacions.
En la segona sessió únicament van d’elaborar el mapa conceptual i, parella per parella, el van penjar al bloc. Un cop penjats, els varem projectear i, breument, van explicar als companys.
L’alumnat ha respost molt positivament a aquest tipus d’activitat i el fet de publicar el producte final és un molt bon al·licient per tal que es preocupin de fer-ho conscientment i, a més a més, voler-ho fer bé.
Personalment, m’ha agradat molt el bubbl.us, és molt senzill i una eina molt engrescadora per treballar de manera diferent la comprensió lectora. Ha estat un gran descobriment i una experiència molt profitosa.

divendres, 28 de gener de 2011

EL TACTE Anas i Pedro López

L'ENQUADRAMENT Lucas i Jordi

LA TÈCNICA DEL FUTBOL Pedro i Brayan

EL TACTE Daniel i Sandra

Fem mapes conceptuals amb el bubbl.us

Els mapes conceptuals ens serveixen per entendre, ordenar i organitzar de manera visual la informació, idees, conceptes...
La nostra primera pràctica consistirà a realitzar-ne un a partir d'alguns dels exemples que podem trobar de textos expositius al Quadern digital, i mitjançant el bubbl.us, des d'on els podem fer on-line, fàcilment i ràpida. Entreu-hi clicant sobre el nom i registreu-vos, trieu un dels textos i endavant. Feu la prova! El resultat serà més o menys com el que us he penjat dels dialectes.

diumenge, 23 de gener de 2011

Els dialectes catalans (pràctica amb el bubbl.us)

Enllaç

Flors de baladre (pràctica amb Wordle)

Wordle: Flors de baladre">

LA LLENGUA I LES TIC

Amb aqueta nova entrada faig la primera passa per acomplir el meu propòsit de, amb aquest curs, reactivar el meu bloc. De fet, ja el vaig crear amb l'objectiu de disposar d'un espai on llegir i escriure, i que no treu parlar i escoltar.
És evident que les TIC són un recurs que, actualment, no pot quedar-se al marge de la nostra pràctica docent i de l'aprenentatge del nostre alumnat. Una eina com un bloc obre moltes possibilitats de comunicació i d'expressió, el que, en definitiva, treballem a les classes de llengua. A més permet d'incloure-hi una gran quantitat de recursos TIC que es troben a la xarxa. Cal que ens conscienciem que es ben important la nostra formació a l'entorn de les TIC, que hem de fer créixer la nostra curiositat, treure'n profit i transmetre-ho al nostre alumnat.